Aktuality

Problematika vody a vodního hospodářství

Během prázdnin jsem byl osloven Nadačním fondem Pravda o vodě, k vyjádření v rámci jejich projektu „Koho volit“. Problematika vody a vodního hospodářství mi vždy byla a je velmi blízká, léta jsem se jí v rámci své minulé profese zabýval. Z tohoto důvodu jsem pouze nezakroužkoval odpovědi na otázky, dle mého mínění i mnohdy i zjednodušující, ale odpověděl jsem … Číst více…

Novela zákona o vysokých školách

Byl jsem zpravodajem poslanecké sněmovny a garantem poslaneckého klubu ANO pro novelu zákona o vysokých školách, sněmovní tisk č. 156. Předchozí novela zákona o vysokých školách z roku 2016 zavedla nový systém akreditací. V přechodných ustanoveních bylo stanoveno pouze tříleté přechodné období, v rámci kterého vysoké školy mají získat akreditace pro stávající studijní programy podle nových pravidel. … Číst více…

Připomínky k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Předkládám základní připomínky k vládnímu návrhu zákona, jímž má být nově upraveno postavení a činnost znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Návrh je z programu 7. schůze PS pod sněmovním tiskem 72; Jako pozitivum návrhu se jeví „nárok na jmenování znalcem“, při splnění požadovaných podmínek, vládní návrh nepočítá s organizací znalců v profesní komoře (jako je u advokátů, … Číst více…

Vánoční přání

Vážení přátelé, spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků. Taktéž přeji Vám i všem Vašim blízkým hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Těším se na případnou spolupráci s Vámi. Stanislav Fridrich