Aktuality

Zjednodušení odstraňování drobných staveb

Představte si, že máte na zahradě starou, téměř rozpadlou garáž, do které zatéká a auto byste se v ní báli nechat. Rozhodnete se pro její demolici a postavení nové. Co k tomu potřebujete? Dle stávající legislativy a podle nového stavebního zákona, který zrovna prochází schvalováním ve Sněmovně, bude potřeba k povolení odstranění takové stavby předložit … Číst více…

Problematika vody a vodního hospodářství

Během prázdnin jsem byl osloven Nadačním fondem Pravda o vodě, k vyjádření v rámci jejich projektu „Koho volit“. Problematika vody a vodního hospodářství mi vždy byla a je velmi blízká, léta jsem se jí v rámci své minulé profese zabýval. Z tohoto důvodu jsem pouze nezakroužkoval odpovědi na otázky, dle mého mínění i mnohdy i zjednodušující, ale odpověděl jsem … Číst více…

Novela zákona o vysokých školách

Byl jsem zpravodajem poslanecké sněmovny a garantem poslaneckého klubu ANO pro novelu zákona o vysokých školách, sněmovní tisk č. 156. Předchozí novela zákona o vysokých školách z roku 2016 zavedla nový systém akreditací. V přechodných ustanoveních bylo stanoveno pouze tříleté přechodné období, v rámci kterého vysoké školy mají získat akreditace pro stávající studijní programy podle nových pravidel. … Číst více…