Zjednodušení odstraňování drobných staveb

Představte si, že máte na zahradě starou, téměř rozpadlou garáž, do které zatéká a auto byste se v ní báli nechat. Rozhodnete se pro její demolici a postavení nové. Co k tomu potřebujete?

Dle stávající legislativy a podle nového stavebního zákona, který zrovna prochází schvalováním ve Sněmovně, bude potřeba k povolení odstranění takové stavby předložit stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, tedy osobou oprávněnou k výkonu vybraných činností podle autorizačního zákona, tj. osobou autorizovanou (zák.č.360/1992). V případě, že by postačovala pouze dokumentace tato může být zpracována projektantem i osobou s příslušným odborným vzděláním, tj. vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední stavební škola s maturitou a nejméně tříletá praxe v projektování staveb. Takto vysoce kvalifikovaného projektanta není jednoduché sehnat a jeho odměna za vypracování dokumentace není malá. A to všechno jen za účelem vypracování dokumentace týkající se jedné malé garáže.

Nadbytečná byrokracie mi není sympatická a pro občany je zbytečně zatěžující, proto jsem začal zjišťovat, jak by bylo možné odstraňování těchto malých staveb zjednodušit. Úplně vypustit povinnost dokumentace není možné – mezinárodní závazky nám přikazují dopodrobna kontrolovat kde vzniká odpad ze stavebních sutin a jak je likvidován. To by bez dokumentace sledovat nešlo. Rozhodl jsem se proto navrhnout, aby dokumentaci k odstranění stavby nemusela zpracovávat osoba s odbornou kvalifikací.

Místo toho podle mého návrhu bude dostačující, aby zpracovavatelem projektové dokumentace k odstranění těchto drobných staveb byla osoba se středoškolským vzděláním stavebního směru a alespoň třemi roky praxe. Věřím, že se touto drobnou změnou mnoha lidem výrazně ulehčí život při hledání osoby, která jim jejich stavbu zdokumentuje před jejím odstraněním. Nově bude pro občany jednodušší takového člověka najít a náklady na tvorbu projektové dokumentace by se měly snížit.

Napsat komentář